Сервис online-регистрации участников соревнований

Информация о соревнованиях:
07-08 октября 2017 г. в с. Хайыракан Улуг-Хемского кожууна м. Калбак-Хады состоится "Чемпионат и Первенство Республики Тыва 2017 по спортивному ориентированию". Приезд команд 07 октября до 12.00 часов.


Уже зарегистрировано 69 участников

Регистрация закрыта!

Уже зарегистрированы:

Ж-14(5) Ж-16(9) Ж-18(4) Ж-21(3) Ж-40(1) М-14(11) М-16(18) М-18(7) М-21(9) М-40(2) Оплатили: 0
ФИО Год Группа Квал Коллектив Оплата
Адыг-Тюлюш Дарый 2001Ж-16Хайыракан-
Айыр-оол Хорагай 2002Ж-16Хайыракан-
Бадарчы Монге 2001М-16Хайыракан-
Биче-оол Ренат 2003М-16Хайыракан-
Дагбалдай Айдаш 2005М-14Хайыракан-
Дажи Чодураа 1996Ж-21Хайыракан-
Дашкыл-оол Сергек 2003М-16Хайыракан-
Дивии Аяс 1978М-21Лично-
Дожувай Тумен 2002М-16Хайыракан-
Донгак Дидим-оол 2000М-18Ак-Довурак-
Донгак Чаян 2002М-16Хайыракан-
Донгак Давид 2004М-14Чадан-
Доспан Бады-Доржу 2004М-14Хайыракан-
Иргек Октаргай 2003М-16Хайыракан-
Иргек Эртежи 2005М-14Хайыракан-
Иргит Артыш 2000М-18Чаа-Холь -
Конев Андрей 1966М-40Бештау-
Куулар Саглай 2000Ж-18Аграрный лицей-интернат РТ-
Куулар Айдын 2004М-14Чадан-
Кыргыс Оюна 2000Ж-18Аграрный лицей-интернат РТ-
Лишкин Сайыр-Даш 2003М-16Хайыракан-
Лишкина Олча 2001Ж-16Хайыракан-
Могедыр Назын 1996М-21Чеди-Хол-
Монгуш Оттук 2002М-16Чеди-Хол-
Монгуш Ананды 2000М-18Аграрный лицей-интернат РТ-
Монгуш Дамба 2005М-14г. Чадан-
Монгуш Булат 2002М-16Хайыракан-
Монгуш Оттук 2002М-16Чеди-Хол-
Монгуш Алдынай 2003Ж-14Чадан-
Монгуш Джени 2001Ж-16Ак-Довурак-
Монгуш Эзим 2001М-16Ак-Довурак-
Монгуш Буяна 2001Ж-16Ак-Довурак-
Монгуш Саид 2001М-161г. Чадан -
Монгуш Ариадна 2005Ж-14г. Чадан-
Монгуш Субудай 2000М-18Аграрный лицей-интернат РТ-
Монгуш Аюш 2005М-14г. Чадан-
Олзей Ай-Хаана 2005Ж-14Чадан-
Олчей-оол Анай-Хаак 1999Ж-18Ак-Довурак-
Ондар Алдар 1986М-21Аграрный лицей-интернат РТ-
Ондар Отчугаш 2002М-16Хайыракан-
Ондар Алла 2005Ж-14Сукпак-
Ондар Орлан 1996М-21ТувГУ-
Ондар Мерген 1981М-21Ак-Довурак-
Ондар Салбак 1990Ж-21кмсг. Чадан-
Ооржак Оюу 2002Ж-163Чадан-
Ооржак Ай-Хаан 1993М-21Чеди-Хол-
Оюн Аялга 2002Ж-16Хайыракан-
Оюн Ольга 2001Ж-16Хайыракан-
Сандып Кежик 1999М-18Ак-Довурак-
Санчат Булат 2005М-14Чадан-
Санчы Орлан 2005М-14Хайыракан-
Сат Чечена 1971Ж-40кмсЧадан-
Сидельников Александр 1989М-21Лично-
Суван Сайын-Карак 2001М-16Хайыракан-
Суван Шораана 1999Ж-18Хайыракан-
Суворин Михаил 1987М-21Бештау-
Сюрюн Александр 1957М-40кмсАграрный лицей-интернат РТ-
Сюрюн Сайын-Белек 2002М-16Хайыракан-
Топул Ангыр 2000М-18Аграрный лицей-интернат РТ-
Тумат Чаагай 1993М-21Чеди-Хол-
Тюлюш Алдын-Сай 2006Ж-14г. Чадан-
Тюлюш Чаяна 1989Ж-21Бештау-
Узун-оол Байыр 2004М-14Чеди-Хол-
Хертек Айдаш 2005М-14Чадан-
Хомушку Дамырак 2000М-18Ак-Довурак-
Хунажык Долина 2001Ж-16Хайыракан-
Чамбал Омак 2002М-16Чеди-Хол-
Чамбал Омак 2002М-16Чеди-Хол-
Чамбал Ярик 2002М-16Хайыракан-